Дейности

1.ИЗСЛЕДВАНЕ

 

Ще се проведе изследване сред социални работници от страните-партньори, работещи с младежи в риск, чрез прилагане на полу-структурирани въпросници, за да се определят уменията им, нагласите и поведението им в кризисни ситуации.

 

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Обучителното съдържание, разработено по проекта Wise Mind, ще бъде представено на участниците в обучението.

 

3. МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ

 

Първата среща по проекта се проведе на 4-5 февруари 2020 г. Домакин бе Истанбулската дирекция по труда, социалните услуги и семействата, с участието на партньорските организации. Срещата се състоя в кампуса Bahçelievler на институцията. Бяха обсъдени и планирани предстоящите дейности по проекта.

 

4. ОБУЧЕНИЕ

 

В рамките на проекта ще се проведе обучение, благодарение на което социалните работници ще научат подробности за проекта и интелектуалните продукти, както и ще им бъдат представени методи, които те ще могат да използват при работа си с младежи в риск за по-добро овладяване на кризи и справяне с травми. Чрез обучението, социалните работници ще придобият умения за справяне със стреса, превенция на синдрома на професионалното изгаряне и загубата на мотивация.

 

5. СЪБИТИЯ

 

В края ная проекта, резултатите от него ще бъдат разпространени, чрез организиране на специално събитие във всяка страна –партньор по проекта.

2019-2­-TR01-KA205-078707
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı (www.ua.gov.tr) sorumlu tutulamaz.