Задачи

Цел 1:

 

Разработване на WISE умения чрез смесен метод

 

Социалните работници в различните държави и региони имат различни подходи в работата си и затова изследването ще обхване различни области на кризата (например управление на стреса, емоционална интелигентност и др.). Благодарение на Ръководството за управление на кризи, което ще бъде разработено по проекта „Wise Mind“, социалните работници ще получат готово за прилагане, ръководство. За подготовката му ще бъдат извършени проучвания на работния опит на социалните работници от различните страни.

 

Цел 2:

 

Разработване на нова холистична система за самосъхранение на социални работници.

 

Това е вид модулна цялостна система за обучение, осигуряваща управление на стреса и повишаване на издръжливостта. Тази програма може да бъде променяна и използвана от различни структури и институции, в зависимост от нуждите им. С помощта на първия продукт ще бъде създадена удобна за потребителя система за управление на стреса, наречена „Wise Mind“, която е създадена на база на проучена литература, анлиз на потребностите, обобщаване на резултати от психологически изследвания. Системата ще може да се прилага и използва от социални работници.

 

Цел 3:

 

Създаване на E-Платформа

 

Електронната платформа за споделяне и анализ на случаи ще се ползва от социалните работници по време на проекта и ще остане активна и след неговото приключване. Благодарение на тази система ще могат да се поставят на обсъждане различни казуси от други страни – партньори. Тази платформа ще ръководи служителите в процеса на обучение и работа. Освен това съдържанието на обучението, Ръководството и визуалните материали по проекта също ще бъдат качени на тази платформа. Това съдържание ще бъде достъпно на английски, български, словашки, турски, гръцки, холандски за социални работници от целия свят. По този начин ще бъде осигурен достъп до съответните материали, когато е необходимо. Е-платформата е резултат от проекта, чрез който социалните работници ще могат да споделят своя опит с колегите си. Обучителните програми ще бъдат достъпни както онлайн, така и във печатен формат.

2019-2­-TR01-KA205-078707
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı (www.ua.gov.tr) sorumlu tutulamaz.