Wise Mind

2019-­2­-TR01-­KA205-­078707

 

Координатор по проекта е Истанбулската дирекция по труда, социалните услуги и семействата (IFLSS). Номер на договора – 2019-2-TR01-KA205-078707, в рамките на стратегическо партньорство за иновации и обмяна на добри практики Еразмус+. Целевите групи по проекта са 2 – младежи в риск и социални работници, които работят с тях. Основната цел на проекта е да развие компетенции за управление на кризи при младежите, да улесни живота им и да ги научи да се справят по-ефективно с проблемите, с които се сблъскват.

За анализите и Е-платформата

 

Електронната платформа за анализ на конкретни случаи ще бъде предоставена за използване на социалните работници по време и след проекта. С помощта на тази платформа, социалните работници от държавите-участнички ще могат да поставят на обсъждане на различни казуси. Тази платформа ще ръководи социалните работници по в процеса на обучение.

Достъп до Е-платформата

Бюлетини

Брошури

Проектни цели

img
  • Разработване на WISE умения чрез смесен метод

  • Разработване на нова холистична система за самосъхранение на социални работници

  • Създаване на E-Платформа

Координатор на проекта

img

istanbul@ailevecalisma.gov.tr

Партньорски организации

img

Община Истанбул

abmerkez@istanbul.gov.tr

img

Истанбулски университет "Cerrahpaşa"

iuckurumsal@istanbul.edu.tr

img

Международна асоциация за "New Beginnings"

info@baslangic.org

img

Humanity and Longevity

dylgoletie@abv.bg

img

Drosostalida

drosostalidaeu@gmail.com

img

YouNet

younet.re@gmail.com

img

Anatta Foundation

thomas@anattafoundation.org

img

Youth For Equality

yeslovakia@gmail.com

2019-2­-TR01-KA205-078707
Проектът се финансира по програма „Еразмус“+ на Европейския съюз.

Европейската комисия и Турската национална агенция (www.ua.gov.tr) не носят отговорност за достоверността на информацията.