Αποτελέσματα

1ο Παραδοτέο

 

WISE Skills – Ικανότητες WISE οι οποίες καθορίζονται με την μικτή μέθοδο

 

Καθώς εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάθε περιοχή και χώρα, η παρέμβασή μας και εργασία, θα πραγματοποιηθούν σε διάφορους τομείς στα στάδια μιας κρίσης (π.χ. διαχείριση του άγχους, συναισθηματική νοημοσύνη κ.λπ.). Χάρη στον Οδηγό διαχείρισης κρίσεων που περιλαμβάνεται στο Έργο Wise Mind, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, θα λάβουν έναν έτοιμο προς χρήση, τυποποιημένο, πλήρη και εφαρμόσιμο οδηγό. Για την προετοιμασία του παραπάνου, θα καταρτιστεί ένας οδηγός διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος θα αξιολογεί τις εργασιακές εμπειρίες των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας σε διάφορες χώρες αναφοράς, έπειτε από σχετικές μελέτες.

 

2ο Παραδοτέο

 

Ανάπτυξη ενός νέου ολιστικού συστήματος αυτοεξυπηρέτησης για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

 

Ένα είδος συλλογής, αρθρωτού και ολιστικού συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση του στρες και αυξάνει την αντοχή. Ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόμενο σε εκπαιδευτές, η μελέτη προορίζεται ως κύριο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα υποστηρίζει και θα μπορεί να καθορίζει παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα σε δομές, και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες της δομής. Με τη βοήθεια του πρώτου παραδοτέου, θα σχεδιαστεί ένα φιλικό προς το χρήστη σύστημα διαχείρισης του άγχους που ονομάζεται “Wise Mind”, το οποίο θα εφαρμοστεί και θα διδαχθεί στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας για συνεχή χρήση, με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανάλυση αναγκών, ερευνητικά αποτελέσματα, ψυχολογικές κλίμακες και διάφορες αναφορές.

 

3ο Παραδοτέο

 

Η-Πλατφόρμα – Ανάλυση Μελετών περίπτωσης

 

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανάλυσης Μελετών περίπτωσης θα είναι διαθέσιμη στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας κατά τη διάρκεια και μετά το έργο. Χάρη στην πλατφόρμα, θα υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφούν διαφορετικές περιπτωσιολογικές μελέτες από άλλες χώρες εταίρους. Η πλατφόρμα θα καθοδηγήσει τους υπαλλήλους στη διαδικασία κατάρτισης και εφαρμογής. Επιπλέον στην πλατφόρμα, θα υπάρχει και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και το οπτικό υλικό του έργου. Το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Βουλγαρικά, Σλοβακικά, Τουρκικά, Ελληνικά, και Ολλανδικά για την ομάδα στόχο σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόσβαση στο σχετικό υλικό θα παρέχεται όταν απαιτείται. Αυτό το παραδοτέο είναι μια πλατφόρμα όπου οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους συναδέλφους τους, η οποία έχει προετοιμαστεί με μια ολιστική προσέγγιση και μπορεί να προσεγγιστεί μέσω ενός διαδικτυακού προγράμματος μάθησης. Όλα τα εκπαιδευτικά αποτελεσμάτα και δραστηριοτήτες θα υπάρχουν και σε εκτυπώσιμη μορφή.

 

2019-2­-TR01-KA205-078707
Επιδοτούμενο έργο Erasmus+. H υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή καθώς και η Τουρκική Διαχειριστική Αρχή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.