Activiteiten

1. ONDERZOEKSSTUDIES

 

Semi-gestructureerde vragenlijsten zullen worden toegepast op jeugdwerkers die zijn geselecteerd uit partnerlanden. Hierbij wordt bepaald welke competenties (vaardigheden, attituted en kennis) nodig zijn voor jeugdwerkers in crisissituaties.

 

2. CONTROLE VAN DE ONDERWIJSINHOUD

 

De inhoud van de training die is ontwikkeld in het Wise Mind-project zal worden onderzocht door de trainers die hebben deelgenomen aan de opleiding.

 

3. INTERNATIONALE BIJEENKOMSTEN

 

Project Kick-off Meeting: De bijeenkomst werd gehouden op 4-5 februari 2020 en werd georganiseerd door het Istanbul Provinciaal Directoraat van Familie, Arbeid en Sociale Diensten, met deelname van partnerinstellingen op de Bahçelievler Campus van de instelling. Tijdens de bijeenkomst werden ideeën uitgewisseld en werd gewerkd aan aan de projectactiviteiten en eindproducten.

 

4. LEER-, ONDERWIJS- EN TRAININGSACTIVITEITEN

 

Binnen de reikwijdte van het project zal een opleiding worden ontwikkeld waarbij jeugdwerkers de projectdetails, intellectuele output en de innovatieve methoden zullen leren die ze kunnen toepassen tijdens het werken met jongeren. Daarnaast leren ze hoe traumasituaties beter kunnen worden beheerd. Met deze training leren de jeugdwerkers de nodige vaardigheden om situaties als stress, burn-out en motivatiegebrek het hoofd te bieden.

 

5. MULTIPLIEREVENEMENTEN

 

Projectresultaten zullen aan het einde van het project worden gedeeld en verspreid via de multiplierevenementen die in alle partnerlanden worden georganiseerd.

2019-2­-TR01-KA205-078707

Dit project wordt gefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

De Europese Commissie en het Turkse Nationaal Agentschap kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.