Over Wise Mind

Het Wise Mind Project met projectnummer 2019-2-TR01­-KA205-078707 wordt gefinancierd door de Europese Comissie via het Turkse Nationaal Agentschap. Dit Key Action 2 project valt onder het programma Erasmus+ Jeugd. Gecoördineerd door Istabul Provincial Directorate of Family, Labour and Social Services (IFLSS) van 01/11/2019 – 31/10/2022 heeft het project in totaal 9 partners: Governship of Istanbul, Istanbul University – Cerrahpaşa, Baslangic (International Association of New Beginnings by Prevention and Treatment of Trauma), YOUNET (Italië), Youth for Equality (Slowakije), Anata Foundation (Nederland), Drosostalida (Griekenland) en Human & Longevity (Bulgarije). De doelgroepen van het Wise Mind Project zijn getraumatiseerde jongeren en de jeugdwerkers die met hen werken. Jongeren kunnen in hun dagelijks leven emotionele, fysieke en psychologische problemen ervaren als gevolg van het trauma dat ze hebben meegemaakt. Deze situatie kan de jeugdwerkers die met hen werken ook psychologisch, fysiek en emotioneel treffen. Jeugdwerkers spelen een actieve rol bij het oplossen van de problemen van jongeren in achtergestelde situaties in de samenleving. Om in dit proces effectieve oplossingen te bieden, moet een jongerenwerker geestelijk, fysiek en sociaal ondersteund worden. Door de stress van het dagelijkse leven en de hoge werkdruk ervaren jeugdwerkers echter moeilijkheden hier mee om te gaan met als gevolg dat ze zichzelf ontoereikend kunnen ervaren in het oplossen van de problemen van jongeren. Jeugdwerkers moeten leren hoe ze het proces kunnen beheren voor het welzijn van zowel jongeren als zichzelf. Om deze situaties te verbeteren, was het nodig om richtlijnen op te stellen die op veel gebieden kunnen worden gebruikt.

Voor deze doelgroepen zijn de beoogde resultaten als volgt:

 

-Beheersing van de problemen die ze in het dagelijks leven hebben met specifieke crisismanagementtechnieken die zullen worden ontwikkeld,

– Vaardigheden ontwikkelen om de frequentie en ernst van gedragscrises te verminderen

 

– Opstellen van een methode voor crisismanagement die door professionals (jeugdwerkers) kan worden gebruikt om het leven van kansarme jongeren in de samenleving te vergemakkelijken, zodat ze effectief kunnen omgaan met de problemen waarmee ze worden geconfronteerd.

– Verhogen van het mentale, fysieke en sociale uithoudingsvermogen van professionals (jeugdwerkers) om beter om te gaan met het moment van crisis en om succesvol met stress om te gaan.

 

– Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat professionals (jeugdwerkers) crises beter beheren door hun gedrag te veranderen en effectievere oplossingen te bedenken om de problemen op te lossen van jongeren waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

 

Voor deze doeleinden zullen in het project drie intellectuele outputs worden ontwikkeld.

 

1) WISE-vaardigheden die worden aangeduid met de gemengde methode

 

2) Wise Mind Ontwikkeling van een nieuw holistisch zelfzorgsysteem voor jeugdwerkers – “Wise Mind”

 

3) Case-study analyse E-platform

2019-2-­TR01-KA205-078707

Dit project wordt gefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

De Europese Commissie en het Turkse Nationaal Agentschap kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.