Uitkomsten

1e Output

 

WISE-vaardigheden aangeduid met gemengde onderzoeksmethode

 

Aangezien jeugdwerkers verschillende gewoonten hebben in elke regio en elk land, zal het werk worden uitgevoerd in verschillende gerelateerde gebieden van de crisis (bijv. Stressmanagement, emotionele intelligentie, enz.). Dankzij de Crisis Management Guide die in het Wise Mind Project wordt opgenomen, krijgen jeugdwerkers een gebruiksklaar, gestandaardiseerd, volledig en toepasbaar handboek. Voor de voorbereiding van dit handboek worden de werkervaringen van jeugdwerkers in verschillende landen geevalueerd

 

2e Output

 

Ontwikkeling van een nieuw holistisch zelfzorgsysteem voor jeugdwerkers

 

Dit is een modulair en holistisch trainingssysteem dat stressmanagement en vitaliteit van de jeugdzorgprofessionals bevorderd. In deze output worden trainers van jeugdzorgprofessionals geinstrueerd. Deze training zal een opzet hebben die kan worden aangepast naar de behoeften van de zorginstelling. Met behulp van de eerste output zal een gebruiksvriendelijk stressmanagementsysteem genaamd “Wise Mind” worden ontwikkeld, dat zal worden toegepast en aangeleerd aan jeugdwerkers voor dagelijks gebruik. Het system wordt ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, behoefteanalyse, onderzoeksresultaten, psychologische vragenlijsten en rapporten.

 

3e Output

Case-study analyse E-platform

 

Het Case-Study Analysis E-Platform wordt tijdens en na het project ter beschikking gesteld van jeugdwerkers. Dankzij dit systeem kunnen verschillende casestudies uit andere partnerlanden worden opgeslagen en gedeeld. Dit platform begeleidt medewerkers bij het trainings- en implementatieproces. Daarnaast wordt de inhoud van de training, het instructeursboek en projectvisueel materiaal ook geüpload op dit platform. Deze inhoud zal beschikbaar zijn in het Engels, Bulgaars, Slowaaks, Turks, Grieks en Nederlands voor de jeugdwerkers over de hele wereld. Dus, met een duurzaam begrip, zal toegang tot relevante materialen worden geboden wanneer dat nodig is. Deze output is een platform waar jeugdwerkers, die zijn getraing in de nieuwe holistische benadering, hun ervaringen kunnen delen met hun collega’s in andere landen via een online leerprogramma. Alle trainingsresultaten en activiteiten kunnen worden gedownload.

 

 

2019-2­-TR01-KA205-078707

Dit project wordt gefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

De Europese Commissie en het Turkse Nationaal Agentschap kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.