Aktivity

1. PRIESKUMOVÉ ŠTÚDIE

 

Polostrukturované dotazníky sa budú vzťahovať na pracovníkov s mládežou vybraných z partnerských krajín s cieľom určiť zručnosti, ktoré potrebujú, skúmaním postojov a správania pracovníkov s mládežou v krízových situáciách.

 

2. KONTROLA VZDELÁVACIEHO OBSAHU

 

Obsah školení vyvinutý v projekte Wise Mind preveria inštruktori, ktorí sa zúčastnili školenia inštruktorov.

 

3. MEDZINÁRODNÉ ZASADNUTIA

 

Úvodné stretnutie projektu: Stretnutie sa uskutočnilo 4. – 5. februára 2020 a uskutočnilo sa ho Istanbulské provinčné riaditeľstvo pre rodinu, prácu a sociálne služby za účasti partnerských inštitúcií v areáli inštitúcie Bahçelievler. Na stretnutí došlo k výmene nápadov pri práci na aktivitách a produktoch projektu.

 

4. ČINNOSTI V OBLASTI VZDELÁVANIA, VÝUKY A VÝCVIKU

 

V rámci projektu sa uskutoční školenie, vďaka ktorému sa pracovníci s mládežou dozvedia podrobnosti o projekte, intelektuálne výstupy, aké metódy použijú pri práci s mladými ľuďmi; a ako lepšie zvládnuť traumu. Vďaka tomuto školeniu budú mať pracovníci s mládežou potrebné zručnosti a vybavenie na zvládnutie situácií, ako je stres, syndróm vyhorenia a nedostatok motivácie.

 

5. ROZDIELOVÉ UDALOSTI

 

Výsledky projektu budú zdieľané a šírené na konci projektu prostredníctvom multiplikačných akcií organizovaných vo všetkých partnerských krajinách.

 

 

2019-2­-TR01-KA205-078707
Financované z programu Európskej komisie Erasmus +.

Európska komisia a Turecká národná agentúra však nemôžu niesť zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté.