Wise Mind
2019-­2­-TR01-­KA205-­078707

Koordinované Istanbulským provinciálnym riaditeľstvom pre rodinu, prácu a sociálne služby (IFLSS) s číslom zmluvy 2019-2-TR01-KA205-078707 v rámci kľúčovej akcie 2 programu Erasmus + pre vzdelávanie mládeže Strategické partnerstvá pre inováciu a výmenu osvedčených postupov, cieľovými skupinami projektu Wise Mind sú traumatizovaní mladí ľudia a pracovníci s mládežou, ktorí sa o nich starajú.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj kompetencií traumatizovaných mladých ľudí v oblasti krízového riadenia s cieľom uľahčiť im život a umožniť im efektívnejšie zvládanie problémov, s ktorými sa stretávajú.

O prípadovej štúdii analýza platformy

 

E-platforma pre analýzu prípadových štúdií bude predstavená pracovníkom s mládežou k používaniu počas a po ukončení projektu. Pomocou tejto platformy je možné zaznamenávať rôzne prípadové štúdie z partnerských krajín. Táto platforma bude sprevádzať pracovníkov s mládežou počas školenia a podávania žiadostí.

Prihlásiť sa do prípadovej štúdie analýza platformy

Buletiny

Brožúry

Výsledky projektu

img
  • Wise zručnosti navrhnuté zmiešanou metódou

  • Vývoj nového holistického systému starostlivosti o seba pre pracovníkov s mládežou - „Wise Mind“

  • E-platforma pre analýzu prípadových štúdií

Koordinátor projektu

img

Partnerské organizácie

img

T.C. İstanbul Valiliği

img

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

img

Yeni Başlangıçlar Derneği

img

Humanity and Longevity

img

Drosostalida

img

YouNet

img

Anatta Foundation

img

Youth For Equality

2019-2­-TR01-KA205-078707
Financované z programu Európskej komisie Erasmus +.

Európska komisia a Turecká národná agentúra však nemôžu niesť zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté.