O Wise Mind

Projekt Wise Mind s číslom zmluvy 2019-2-TR01-KA205-078707 podporuje Európska komisia prostredníctvom Tureckej národnej agentúry v rámci kľúčovej akcie Erasmus + pre vzdelávanie mládeže 2. Koordinuje provinčné riaditeľstvo pre rodinu, prácu a sociálne služby Istabul (IFLSS) ) od 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022 má projekt celkovo 9 partnerov: Vládnu správu v Istanbule, Istanbulskú univerzitu – Cerrahpaşa, Baslangic (Medzinárodná asociácia nových začiatkov prevencie a liečby traumy), YOUNET (Taliansko), Youth for Equaity (Slovensko), Nadácia Anata (Holandsko), Drosostalida (Grécko) a Human & Longevity (Bulharsko). Cieľovými skupinami projektu Wise Mind sú traumatizovaní mladí ľudia a pracovníci s mládežou, ktorí s nimi pracujú. Mladí ľudia môžu mať v každodennom živote emočné, fyzické a psychologické ťažkosti spôsobené traumou, ktorú zažili. Táto situácia môže mať vplyv aj na pracovníkov s mládežou, ktorí s nimi pracujú psychologicky, fyzicky a emocionálne. Pracovníci s mládežou zohrávajú aktívnu úlohu pri riešení problémov znevýhodnených mladých ľudí v spoločnosti. Aby bolo možné v tomto procese nájsť efektívne riešenie, musí byť pracovník s mládežou duchovne, fyzicky a sociálne sebestačný. Pracovníci s mládežou však pri každodennom stresovom zaťažení a intenzívnom pracovnom tlaku nevedia, ako sa správať v čase krízy, v dôsledku čoho sa považujú za nedostatočných pri riešení problémov mladých jednotlivcov a cítia sa vyčerpaní. Pracovníci s mládežou sa musia naučiť, ako riadiť proces blaha mladých ľudí aj ich samotných. Pretože neexistuje žiadna metóda, ktorá by sa mala dodržiavať v situáciách, ako sú krízové ​​situácie a zvládanie stresu, nemôžu efektívne reagovať na požiadavky mladých ľudí. Na zlepšenie týchto situácií bolo potrebné pripraviť sprievodcu, ktorý je možné použiť v mnohých oblastiach.
Plánované výsledky pre tieto cieľové skupiny sú tieto:

 

– zvládanie problémov, ktoré majú v každodennom živote, pomocou osobitných techník krízového riadenia, ktoré sa vyvinú,

– Rozvíjanie zručností na zníženie frekvencie a závažnosti kríz v správaní – Príprava príručky pre krízové ​​riadenie, ktorú môžu odborníci (pracovníci s mládežou) využiť na uľahčenie života znevýhodnených mladých ľudí v spoločnosti s cieľom umožniť im efektívne čeliť problémom, ktorým čelia.

– Zvyšovanie psychickej, fyzickej a sociálnej odolnosti odborníkov (pracovníkov s mládežou), aby sa lepšie vyrovnali s krízou a úspešne zvládli stres.

 

– Je zameraný na zabezpečenie toho, aby odborníci (pracovníci s mládežou) lepšie zvládali krízy zmenou svojho správania a produkovali efektívnejšie riešenia problémov mladých ľudí, za ktorých sú zodpovední.

 

Na tieto účely budú v projekte vyvinuté 3 intelektuálne výstupy.

 

1) ZMYSLY Zručnosti určené zmiešanou metódou

 

2) Wise Mind Vývoj nového holistického systému starostlivosti o seba pre mladých pracovníkov – „Wise Mind“

 

3) Elektronická platforma pre analýzu prípadových štúdií

2019-2-­TR01-KA205-078707

Financované z programu Európskej komisie Erasmus +.

Európska komisia a Turecká národná agentúra však nemôžu niesť zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté.