Proje Koordinatörü

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü, çocuklar, kadınlar, aileler, yaşlılar, engelliler, şehit ve gazi yakınları, roman vatandaşları ve mültecilere yönelik alanlarda hizmet veren bir kamu kurumudur. İl Müdürlüğümüz korunmaya, bakıma ve sosyo-ekonomik desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı bireyler ve aileler için sosyal hizmetler uygulamakta ve yürütmektedir. Müdürlüğümüzün ana hizmet birimleri: Aile ve Toplum Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri, Engelli Hizmetleri, Evlat Edinme Hizmeti, Kadın Hizmetleri, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Hizmetleri, Koruyucu Aile Hizmeti, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri’dir.

 

AÇSHİM bakım, rehabilitasyon, danışma, eğitim, rehberlik, alanlarında dezavantajlı gruplara tam 86 kuruluş yoluyla hizmet vermektedir; Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk Siteleri ve Çocuk Evleri, Çocuk Destek Merkezleri, Şiddet Önlenme ve İzlenme Merkezi ve Kadın Konukevleri, Engelli Bakımı – Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlık Merkezleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri.

 

istanbul@ailevecalisma.gov.tr

Ortak Kurumlar

İstanbul Valiliği

 

İstanbul Valiliği İstanbul’un genel idaresini ve gidişatını düzenleme ve denetleme ile görevlidir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükumet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlayarak bakanlıklardan gelen talimatları ve emirleri uygular. Merkezi idarenin ildeki temsilcisi olup il sınırları içerisindeki en yüksek idari kurumdur. Yaklaşık 300 çalışanı ile çeşitli alanlarda hizmet sağlamaktadır.

 

İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Valiliğimiz adına ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Katılım sağlanan projelerde engeli olan bireyler, göçmenler, istihdam ya da eğitim sürecinde olmayan gençler, yetişkin işsizler gibi dezavantajlı grupların desteklenmesine öncelik verilmektedir. Bu kapsamda birçok kamu kurumu, üniversite, gençlik ve yetişkin eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmaktadır. Sürekli eğitim merkezi aracılığıyla ihtiyaç duyulan konularda eğitimler sağlamaktadır.

 

abmerkez@istanbul.gov.tr

iüc-logo-2020

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

 

1453 yılında açılan İstanbul Üniversitesinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, 2010 yılında faaliyete başlamıştır. Bu zamana kadar 20 yüksek lisans, 250 de lisans öğrencisi mezun vermiştir. Doktora öğrencileri ise seneye mezun olacak olan İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, 2018 yılında İstanbul Üniversitesinden ayrılarak kurulmuştur. Hâlihazırda departman olarak 2, fakülte olarak ise 9 projede yer almaktadır.

 

iuckurumsal@istanbul.edu.tr

Uluslararası Travmadan Korunma ve Tedavi ile Yeniden Başlangıçlar Derneği (BAŞLANGIÇ)

 

Başlangıç Derneği 2017 yılında İstanbul Tıp Fakültesi mezunları Dr. Berna Hocaoğlu, Dr. Menekşe Alpay ve Dr. Petek Arıoğlu tarafından kurulmuştur.  Özellikle travma yaşayan kadın ve çocuklar için çalışmalar yürüten kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Travmadan kaynaklı psikiyatrik sorunlar yaşayan bireylere bakım sağlayan meslek çalışanları için eğitim programları hazırlayan Başlangıç Derneği,  çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlar, devlet birimleri ve üniversite hastaneleri ile birlikte rehabilitasyon programları düzenler.  

 

Uzun vadedeki hedefleri travma geçiren bireyler için uygun iyileştirme programları hazırlamak, zihinsel rahatsızlık kaynaklı travmaları azaltmak, yaşam kalitesini arttırmak ve gelecek nesiller için iyi bir ortam hazırlamaktır.  Doktor, hemşire ve psikologlardan oluşan 60 kişilik gönüllü bir ekibi bulunmaktadır.

 

info@baslangic.org

Humanity and Longevity Ltd. – Bulgaristan

 

Kuruluş, çeşitli meslek çalışanları tarafından 2013 yılının başında Sofya’da kurulmuştur. Kuruluş faaliyetleri yaşlılara, engelli bireylere, toplumsal dezavantajlı kişilere, risk altındaki ailelere ve bakıma muhtaç bireylere odaklanmaktadır. Çeşitli sosyal hizmetlerin sunulduğu bir kompleksi bulunan bu kuruluş; yaşlı insanlar için barınma imkânı ve kaliteli bakım sağlayarak, toplumsal yaşama aktif katılım koşulları yaratarak hizmet kullanıcılarının ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılar.

 

Geçici Barınma veya Toplum Destek Merkezleri gibi alt oluşumlar sayesinde kalacak yeri bulunmayan yetişkinlerin günlük ihtiyaçları karşılanır; yaşlı ve engelli insanlar için sıcak yiyecek, tıbbi gözlem ve toplumsal kapsayıcılık hizmetleri sağlanır. Yine tıbbi bir belge ile onaylanmış demans ve/veya Alzheimer hastalığı olan yetişkinlere tıbbi destek sağlanır. Risk altındaki ve dezavantajlı çocuk ve aileler için sosyal hizmetler bulunur. Kuruluş ekibinde sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, doktorlar, hemşireler ve destek personeli yer alır.

 

dylgoletie@abv.bg

Yunanistan – Social Cooperative Enterprise Drosostalida

Farklı kesimden bireylerin eğitimi, desteklenmesi, yönlendirilmesi ve çeşitli araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Çoğunlukla dezavantajlı genç bireylerle çalışan Drosostalida, bu bireylerin topluma ve iş hayatına daha kolay entegre olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bunu eğitim, öğretim, planlama, eğitim programlarını organize etme ve hazırlama; geleneksel veya yeni yöntemleri kullanarak kültür, sağlık, bilgi – eğitim alanında temel yetileri, dijital beceri ve teknolojiden faydalanmayı arttırma gibi çok çeşitli alanlarda destekleyici eğitim ve seminer vererek sağlar.

 

Çekirdek ekip, başta dezavantajlı grupların bağımsız olarak hayatını idame ettirmesine, çalışabilir olmaları için gerekli eğitim ve çalışmayla toplumsal alanda desteklenmesine ve bilişim-iletişim teknolojileriyle tanışmalarına öncelik veren 5 uzmandan meydana gelmektedir. 

 

drosostalidaeu@gmail.com

YouNet – İtalya

 

YouNet, resmi olarak Mayıs 2010’da kurulmuştur.  Kâr amacı gütmeyen dinamik bir kuruluştur. YouNet, daha adil, eşitlikçi ve daha destekleyici bir toplum yaratma hedefini paylaşan bireyler, gayri resmi gruplar, dernekler, yerel kurumlar, üniversiteler, vakıflar, kamu veya özel kuruluşlar ile iş birliği yapar. Yerel veya uluslararası finansmana sahip küçük, büyük veya çok büyük projelerin planlanmasını, finansmanını, organizasyonu sağlar ve ilgili projelerin gerçekleştirilmesinde yer alır.

 

Çoğunlukla dezavantajlı grupların çeşitli alanlarda desteklenmesi için çalışmalar yürütür. Eskiden sabıkası olanlar, rehabilitasyon merkezlerinde yaşayan genç bireyler, göçmenler gibi toplumun geri kalanına göre daha kısıtlı imkanlara sahip bireyler için projeler yürütür, faaliyetlerde bulunur. Kültürlerarası etkileşimi artıracak eğitim, yurt dışında çalışma gibi konularda bu kişileri bilgilendirir.

 

younet.re@gmail.com

Stichting Anatta Foundation – Hollanda 

 

Hollanda’da kurulan bu organizasyon henüz çok yeni bir oluşum olmasına rağmen AB ölçeğinde çalışmalarda yer almaktadır. Psikolog, eğitimci, toplumsal araştırmacı, yaşam koçu, multimedya uzmanı, girişimci gibi birçok farklı sektörden bir araya gelen gönüllülerin oluşturduğu ekip, parçası olmak istedikleri geleceği birlikte yaratmak için çalışmaktadır. Kuruluşun çalışma alanları zihinsel sağlığın güçlendirilmesi, doğanın korunması ve bireyin doğayla etkileşimini arttırılmasıdır.

 

thomas@anattafoundation.org

Youth For Equality – Slovakya

YE, Slovakya’da, eğitim, işgücü piyasası, insan haklarının korunması, kişisel ve mesleki gelişim için olumlu değişiklikler ile yerel düzeyde faaliyetler geliştirmek amacıyla kurulan yerel bir gençlik girişimi kuruluşudur. YE organizasyonu gençlik ve toplum entegrasyonu için eğitim faaliyetleri, etkinlikler ve çalıştaylar düzenlemektedir. Genç ve dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonu yoluyla toplumsal entegrasyonu desteklemektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı eğitim ve kariyer fırsatları hakkında bilgi vermek için tavsiyelerde bulunmakta, yerel gençlik atölyeleri düzenlemektedir.

 

yeslovakia@gmail.com

2019-2­-TR01-KA205-078707
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.