Ürünler

1. Ürün

 

Karma Metotla Belirlenecek WISE Beceriler

 

Gençlik çalışanları her bölge ve ülkede farklı alışkanlıklara sahip olduğu için çalışmalar krizin çeşitli alanlarında gerçekleştirilecektir (örneğin stres yönetimi, duygusal zeka vb.). Wise Mind Projesinde yer alacak Kriz Yönetimi Kılavuzu sayesinde gençlik çalışanları hazır, standart, eksiksiz ve uygulanabilir bir kılavuz elde edecektir. Bu kılavuzun hazırlanması için farklı ülkelerdeki gençlik çalışanlarının çalışma deneyimleri değerlendirilerek, çeşitli çalışmalar sonrasında başvurabilecekleri bir kriz yönetimi kılavuzu hazırlanacaktır.

 

2. Ürün

 

Gençlik Çalışanları için Geliştirilecek Yeni, Bütüncül Öz Bakım Sitemi-Wise Mind

 

Bu, stres yönetimi sağlayan ve dayanıklılığı artıran bir tür derleme, modüler ve holistik bir eğitim sistemidir. Eğitimcinin eğitim programı olarak bu çalışma benzer yapılardaki programlar için ve kurumun ihtiyacına göre değiştirilebilecel bir programolacaktır. Birinci ürün yardımıyla –literatürü gözden geçirme, ihtiyaç analizi, araştırmaların sonucu, psikolojik ölçekler ve raporlar baz alınarak sürekli kullanılmak üzere gençlik çalışanlarına uygulanacak ve öğretilecek olan, kullanıcı dostu “Wise Mind” adında bir stres yönetimi sistemi tasarlanacaktır.

 

3. Ürün

 

Vaka Analizi E-Platformu

 

Vaka Analizi E-Platformu proje boyunca ve sonrasında gençlik çalışanların kullanımına sunulacaktır. Bu sistem sayesinde diğer ortak ülkelerden edinilen farklı vaka çalışmaları kaydedilebilecektir. Bu platform eğitim ve uygulama sürecinde çalışanlara kılavuzluk edecektir. Ek olarak eğitim içerikleri,  eğitmen kitabı, proje görsel materyalleri  de yine bu platforma yüklenecektir. Bu içerikler İngilizce, Bulgarca, Slovakça, Türkçe, Yunanca, Flemenkçe dillerinde ve tüm dünyadaki gençlik çalışanları için faydalanılabilir olacaktır. Böylece sürdürülebilir bir anlayışla ihtiyaç olduğunda ilgili materyallere erişim sağlanabilecektir. Bu çıktı gençlik çalışanlarının meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşabileceği, bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmış ve çevrimiçi öğrenme programında erişebileceği bir platformdur. Her türlü eğitim çıktısı ve etkinliği yazdırılabilir formattadır.

 

 

2019-2­-TR01-KA205-078707
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.