Wise Mind Hakkında

2019-2-TR01­-KA205-078707 sözleşme numaralı Bilge Akıl – Wise Mind projesi  Erasmus+ Gençlik Eğitimi Programı Ana Eylem 2 kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 01/11/2019 –  31/10/2022 tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan Wise Mind projesinde İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Başlangıç Derneği, YOUNET(İtalya), Youth for Equality (Slovakya), Anata Foundation (Hollanda), Drosostalida (Yunanistan) ve Human&Longevity (Bulgaristan) projenin ortakları olarak yer almaktadır.

 

Wise Mind Projesinin hedef kitlesi travma geçirmiş gençler ve bu gençlerle çalışan gençlik çalışanlarıdır. Geçirdikleri travmanın etkisiyle gençler günlük yaşamlarında duygusal, fiziksel ve psikolojik sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu durum onlarla çalışan gençlik çalışanlarını da psikolojik, fiziksel ve duygusal olarak etkileyebilmektedir. Gençlik çalışanları toplumun dezavantajlı genç bireylerinin sorunlarının çözümünde etkin rol oynar. Bu süreçlerde etkili çözümler sunabilmesi için kendisinin ruhsal, fiziksel ve toplumsal anlamda yeterli olması gerekir. Oysa, günlük yaşam ve yorucu iş temposunun getirdiği stres yüküyle gençlik çalışanları kriz anında nasıl davranacağını bilememekte, kendisini genç bireylerin sorunlarını çözmede yetersiz görmekte ve bunun akabinde tükenmiş hissetmektedir.

 

Gençlik çalışanlarının hem gençlerin hem de kendi refahları için süreci nasıl yöneteceklerini öğrenmeleri gerekmektedir. Kriz ve stres yönetimi gibi konularda takip edecekleri bir yöntem bulunmadığı için genç bireylerin taleplerine istenilen verimlilikte cevap verememekteler. Bu durumların iyileştirilmesi için birçok alanda kullanılabilecek bir kılavuz hazırlama gereksinimi duyulmuştur.

 

Bu hedef gruplar için

 

-Geliştirilecek spesifik kriz yönetim teknikleri ile günlük hayatlarındaki problemleri yönetebilmeleri,

 

-Davranışsal krizin sıklığını ve şiddetini azaltabilme becerilerinin geliştirilmesi

 

-Karşılaştıkları sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlamak adına meslek elemanlarına (gençlik çalışanlarına) toplumda bulunan dezavantajlı genç bireylerin hayatını kolaylaştırması için faydalanabilecekleri bir kriz yönetimi kılavuzu hazırlamak.

 

-Meslek elemanlarının (gençlik çalışanları) kriz anıyla daha iyi başa çıkabilmesi ve stres yönetimini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi için zihinsel, fiziksel ve toplumsal anlamda dayanıklılığını artırmak

 

-Meslek çalışanlarının davranışlarını değiştirerek krizleri daha iyi yönetmesini ve sorumlu oldukları genç bireylerin sorunlarını çözmede daha etkili çareler üretmesini sağlamak amaçlanmıştır.

 

Bu amaçlarla projede 3 ürün geliştirilecektir.

 

1)Karma Metotla Belirlenecek WISE Beceriler

 

2)Gençlik Çalışanları için Geliştirilecek Yeni, Bütüncül Öz Bakım Sitemi-Wise Mind

 

3)Vaka Analizi E-Platformu

 

2019-2-­TR01-KA205-078707
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.