Επικοινωνία

  Επαρχιακή Διεύθυνση Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κωνσταντινούπολης (IFLSS)

   

  Διεύθυνση: Alemdar, Prof. Kazım İsmail Gürkan Cd. No:5, 34110 Fatih/İstanbul

  Τηλέφωνο: +90 (212) 511 42 75

  Μειλ: info@wisemindproject.eu

  2019-2­-TR01-KA205-078707
  Επιδοτούμενο έργο Erasmus+. H υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή καθώς και η Τουρκική Διαχειριστική Αρχή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.