За проекта

Проектът „Wise Mind“ с номер на договор 2019-2-TR01-KA205-078707 се подкрепя от Европейската комисия, чрез Турската национална агенция в рамките на ключовото действие К2 по програма „Еразъм“ +. Координатор по проекта е Истанбулската дирекция по труда, социални услуги и семействата (IFLSS). Проектът стартира на 01/11/2019 и ще продължи до 31/10/2022. Партньори по проекта са 9 организации: Общината на Истанбул, Истанбулския университет – Cerrahpaşa, Baslangic (Международна асоциация за превенция и лечение на травма), „YOUNET“ -Италия, „Youth for Equality“ -Словакия, „Anata Foundation“ – Холандия, „Drosostalida“ – Гърция и „Хуманност и Дълголетие“ ООД – България.

 

Целевите групи на проекта „Wise Mind“ са младежи в риск и /или преживели травма и социални работници, работещи с тях. Младите хора могат да изпитат емоционални, физически и психически затруднения в ежедневието си поради травмата, която са преживели. Тази ситуация може да повлияе на социалните работници, които работят с тях психологически, физически и емоционално. Социалните работници играят активна роля в решаването на проблемите на младите хора в неравностойно положение. За да предостави ефективни решения в този процес, социалният работник трябва да се съхрани духовно, физически и социално. Въпреки това, с при ежедневното натоварване в работата и натрупания стрес, специалистите, работещи с младежи в риск, понакога не могат да реагират адекватно при възникване на кризисна ситуация, не съумяват да вземат адекватни решения за разрешване на проблемите на младежите и това ги изтощава. Специалистите трябва да се научат на самосъхранение, така, че да бъдат ефективни както в личния, така и в професионалния си живот. Тъй като няма универсален подход, който да се следва в ситуации на стрес и управление на кризи, те не могат да отговорят ефективно на потребностите на младите хора. За да се подобрят тези ситуации, ще се подготви Ръководство, което може да се използва в много области.

 

За тези целеви групи предвидените резултати са както следва:

 

– Управление на проблемите, които имат в ежедневието, с конкретни техники за управление на кризи, които ще бъдат разработени;

 

– Развитие на умения за намаляване на честотата и тежестта на поведенческите кризи;

 

– Изготвяне на ръководство за управление на кризи, което може да бъде използвано от професионалисти (социални работници), работещи с младежи в неравностойно положение, за да им се даде възможност да се справят ефективно с повишаване на умствената, физическата и социалната издръжливост , за да се справят по-добре в момент на криза и да управляват успешно стреса;

 

– Целта е да се гарантира, че професионалистите управляват кризите по-добре, като променят поведението си и вземат по-ефективни решения за решаване на проблемите на младите хора, за които са отговорни.

 

За тези цели,в проекта ще бъдат разработени 3 интелектуални продукта:

 

1) WISE умения, определени чрез смесен метод;

 

2) Разработване на нова цялостна система за грижа за себе си, която да се ползва от социалните работници – „Wise Mind“;

 

3) Електронна платформа за обсъждане и анализ на казуси.

 

2019-2-­TR01-KA205-078707
Проектът се финансира по програма „Еразмус“+ на Европейския съюз.

Европейската комисия и Турската национална агенция (www.ua.gov.tr) не носят отговорност за достоверността на информацията.