Σχετικά με το έργο

Το έργο Wise Mind με αριθμό έργου 2019-2-TR01-KA205-078707 υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Τουρκικής Εθνικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του Erasmus + Νεολαία Εκπαίδευση Βασική Δράση 2. Συντονίζεται από την Επαρχιακή Διεύθυνση Istanbul Provincial Directorate of Family, Labour and Social Services (IFLSS) και θα υλοποιηθεί από 01/11/2019 εώς 31/10/2022.
Το έργο έχει 9 εταίρους: Διοίκηση της Κωνσταντινούπολης, Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης – Cerrahpaşa, Baslangic (Διεθνής Ένωση Νέας Αρχής με Πρόληψη και Θεραπεία Τραύματος), YOUNET (Ιταλία), Youth for Equality (Σλοβακία), το Ίδρυμα Anata (Ολλανδία), Δροσοσταλίδα ΚΟΙΝΣΕΠ (Ελλάδα) και Human & Longevity (Βουλγαρία).

Οι ομάδες-στόχοι του Wise Mind έργου είναι τραυματισμένοι νέοι και οι εργαζόμενοι με νέους που εργάζονται μαζί τους. Οι νέοι μπορεί να αντιμετωπίσουν συναισθηματικές, σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή λόγω του τραύματος που έχουν βιώσει. Αυτή η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει και τους εργαζόμενους μαζί τους, ψυχολογικά, σωματικά και συναισθηματικά.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση των προβλημάτων των νέων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην κοινωνία, και προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις σε αυτή τη διαδικασία, ένας εργαζόμενος πρέπει να είναι αυτάρκης πνευματικά, σωματικά και κοινωνικά.
Ωστόσο, με το καθημερινό άγχος της ζωής και την έντονη εργασιακή πίεση, οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα, δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σε περιόδους κρίσης, με αποτέλεσμα να βλέπουν τον εαυτό τους ανεπαρκές στην επίλυση των προβλημάτων των νέων και να αισθάνονται εξαντλημένοι.

 

Οι ίδιοι θα πρέπει να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τη διαδικασία για την ευημερία τόσο των νέων όσο και των ίδιων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέθοδος που θα ακολουθηθεί σε καταστάσεις όπως η διαχείριση κρίσεων και άγχους, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα. Προκειμένου λοιπόν να βελτιωθούν οι παραπάνω καταστάσεις, κρίθηκε αναγκαίο και απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας οδηγός που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς.

 

Για αυτές τις ομάδες στόχο, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι τα εξής:

 

– Διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή με συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης κρίσεων που θα αναπτυχθούν,

 

– Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας της κρίσης συμπεριφοράς (behavioural crisis)

 

– Δημιουργία ενός οδηγού διαχείρισης κρίσεων ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες (εργαζόμενοι με νέους) για τη διευκόλυνση της ζωής των μειονεκτούντων νέων στην κοινωνία, προκειμένου να τους επιτραπεί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

 

– Αύξηση της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής αντοχής των επαγγελματιών (εργαζόμενοι με νέους / νεολαία) για την καλύτερη αντιμετώπιση την στιγμής της κρίσης και για τη διαχείριση του άγχους με μεγαλύτερη επιτυχία.

 

– Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες (εργαζόμενοι με νέους / νεολαία) διαχειρίζονται καλύτερα τις κρίσεις αλλάζοντας τις συμπεριφορές τους και να παράγουν πιο αποτελεσματικές λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων των νέων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι.

 

Για τους σκοπούς αυτούς, 3 πνευματικά αποτελέσματα θα αναπτυχθούν στο έργο.

 

1) Δεξιότητες WISE που ορίζονται από τη Μικτή Μέθοδο

 

2) Wise Mind – Ανάπτυξη ενός νέου ολιστικού συστήματος αυτοεξυπηρέτησης για εργαζομένους με νέους – “Wise Mind”

 

3) Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάλυσης μελετών περίπτωσης

 

2019-2­-TR01-KA205-078707
Επιδοτούμενο έργο Erasmus+. H υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή καθώς και η Τουρκική Διαχειριστική Αρχή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.