Výsledky

1. výstup

 

Zručnosti WISE určené zmiešanou metódou

 

Pretože majú pracovníci s mládežou v jednotlivých regiónoch a krajinách odlišné návyky, práca sa bude vykonávať v rôznych oblastiach krízy (napr. Zvládanie stresu, emočná inteligencia atď.). Vďaka Sprievodcovi krízovým riadením, ktorý má byť zahrnutý do projektu Wise Mind, získajú pracovníci s mládežou pripraveného, ​​štandardného, ​​úplného a použiteľného sprievodcu. Na prípravu tejto príručky bude pripravená príručka krízového riadenia na základe vyhodnotenia pracovných skúseností pracovníkov s mládežou v rôznych krajinách, na ktoré sa môžu po rôznych štúdiách odvolávať.

 

2. výstup

 

Vývoj nového holistického systému starostlivosti o seba pre pracovníkov s mládežou

 

Jedná sa o druh kompilácie, modulárny a holistický vzdelávací systém poskytujúci zvládanie stresu a zvyšujúci výdrž. Ako vzdelávací program školiteľa bude táto štúdia programom, ktorý je možné zmeniť pre podobné programy štruktúr podľa potrieb inštitúcie. Pomocou prvého produktu bude navrhnutý užívateľsky prívetivý systém riadenia stresu s názvom „Wise Mind“, ktorý bude aplikovaný a naučený pre pracovníkov s mládežou na nepretržité použitie na základe prehľadu literatúry, analýzy potrieb, výsledkov výskumu, psychologických škál a správy

 

3. výstup

Elektronická platforma pre analýzu prípadových štúdií

 

Elektronická platforma pre analýzu prípadových štúdií bude k dispozícii pracovníkom s mládežou počas a po ukončení projektu. Vďaka tomuto systému je možné zaznamenávať rôzne prípadové štúdie z iných partnerských krajín. Táto platforma povedie zamestnancov v procese školenia a implementácie. Na túto platformu sa navyše nahrá obsah školení, kniha inštruktorov a vizuálne materiály k projektu. Tento obsah bude k dispozícii v angličtine, bulharčine, slovenčine, turečtine, gréčtine, holandčine pre pracovníkov s mládežou po celom svete. Takže s udržateľným porozumením bude v prípade potreby zabezpečený prístup k príslušným materiálom. Tento výstup je platformou, na ktorej môžu pracovníci s mládežou zdieľať svoje skúsenosti so svojimi kolegami, ktorá bola pripravená s holistickým prístupom a je k nim prístup prostredníctvom online vzdelávacieho programu. Všetky druhy tréningových výstupov a aktivít sú v tlačiteľnom formáte.

2019-2­-TR01-KA205-078707

Financované z programu Európskej komisie Erasmus +.

Európska komisia a Turecká národná agentúra však nemôžu niesť zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté.