İlk Yerel Ortaklar Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilge Akıl – Wise Mind” projesinin ilk yerel ortaklar toplantısı İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Başlangıç Derneği’nin katılımıyla İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

(Erasmus+ Ana Eylem 2 Gençlik Eğitimi programı kapsamında İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte olan projede travma geçirmiş gençler ve bu gençlerle çalışan gençlik çalışanlarının kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje faaliyetlerinin sunumunun yapıldığı Wise Mind Projesiyle, gençlik çalışanlarının karşılaştıkları sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlamak adına toplumda bulunan dezavantajlı genç bireylerin hayatını kolaylaştırması için faydalanabilecekleri kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. )

Erasmus+ Ana Eylem 2 Gençlik Eğitimi programı kapsamında İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Projede travma geçirmiş gençler ve bu gençlerle çalışan gençlik çalışanları hedef kitledir. Projede gençlik çalışanlarının karşılaştıkları sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlamak adına toplumda bulunan dezavantajlı genç bireylerin hayatını kolaylaştırması için faydalanabilecekleri kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Başlangıç Derneği, YE (Slovakya), Drosostalida (Yunanistan), YOUNET (İtalya), ANATA Foundation (Hollanda), Human&Longevity (Bulgaristan) adlı kurumlar projenin ortakları arasındadır. Proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır.