Faaliyetler

1. ANKET ÇALIŞMALARI

Gençlik çalışanlarının karşılaştığı kriz durumlarında takındığı tutum ve davranışları inceleyerek ihtiyaç duydukları becerilerin belirlenmesini sağlamak amacıyla ortak ülkelerden belirlenen gençlik çalışanlarına yarı yapılandırılmış anketler uygulanacaktır.

 

2. EĞİTİM İÇERİĞİNİN KONTROLÜ

Wise Mind projesinde geliştirilmiş olan eğitim içerikleri, eğitmen eğitimine katılan eğitmenler tarafından incelenecektir.

 

3.ULUSÖTESİ TOPLANTILAR

 

Proje Başlangıç Toplantısı: Toplantı, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, kurumun Bahçelievler Kampüsü’nde ortak kurumların da katılımıyla 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje faaliyetleri ve ürünleri üzerinde çalışılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

 

4.EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Proje kapsamında gençlik çalışanlarının travmayı daha iyi yönetmesini, gençlerle çalışmaları sırasında hangi doğru yöntemleri kullanacağını, proje detaylarını ve fikri çıktılarını öğrenecekleri bir eğitim gerçekleştirilecektir. Bu eğitimle gençlik çalışanlarının stres, tükenmişlik sendromu, motivasyon eksikliği gibi durumlarla başa çıkabilmesi için gerekli olan beceri ve donanıma sahip olması sağlanacaktır. 

 

5.ÇOĞALTICI ETKİNLİKLER

Proje sonuçları proje sonunda tüm ortak ülkelerde düzenlenen çoğaltıcı etkinliklerle paylaşılacak ve yaygınlaştırılacaktır.

2019-2­-TR01-KA205-078707
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.